Books translated

  Translations into Estonian:
1. Th. Palm, A. Quayum. Ettevõtte juhtimisökonoomika alused. (Private and Public Investment Analysis.) EMI Publishers, 1991
2. D. Salvatore. Rahvusvaheline majandus. (International Economics.) EMI Publishers, 1991.
3. C. R. McConnell, S. L. Brue. Kaasaegne töö ja palga ökonoomika. (Contemporary Labor Economics.) EMI Publishers, 1991
4. Th. Mayer et al. Raha, pangandus ja majandus. (Money, Banking and the Economy.) EMI Publishers, 1992.
5. A. F. Ott, K. Hartley. Privatiseerimine ja majanduslik efektiivsus. (Privatization and Economic Efficiency: A Comparative Analysis of Developed and Developing Countries.) EMI Publishers, 1992.
6. M. Casson. Ettevõtja. Majanduslik käsitlus. (The Entrepreneur. An Economic Theory.) LetraSepp Publishers, 1994.
7. Inglise-eesti raamatupidamisterminite seletussõnastik. (Dictionary of English-Estonian Accounting Terms.) Külim Publishers, 1994.
8. D. Chopra. Täiuslik tervis. (Perfect Health.) Nebadon Publishers, 1994.
9. Ch. Q. Yarbro. Michaeli sõnumid. (Messages from Michael.) Nebadon Publishers, 1995.
10. J. Roberts. Isikliku reaalsuse olemus. (The Nature of Personal Reality.) Nebadon Publishers, 1995.
11. J. E. Stiglitz. Ühiskondliku sektori ökonoomika. (Economics of the Public Sector.) Külim Publishers, 1995.
12. J. Roberts. “Tundmatu” reaalsus. (The “Unknown” Reality.) Nebadon Publishers, 1997.
13. E.B. Szekely. Teaduslik taimetoitlus (Scientific Vegetarianism). International Biogenic Society 1997.
14. Urantia Raamat (The Urantia Book). Nebadon 1997-2000 (2097 pp.)
15. Euroopa õiguse käsiraamat. (A Guide to European Union Law.) P.S.R.F. Mathijsen, Sweet & Maxwell. Institute of Baltic Studies, 1999
16. Väikeettevõtluse olukorrast Eestis. Aruanne 1998. a. kohta. (The state of small business in Estonia: report 1998 / PHARE Support to SME Development in Estonia). EL Phare väikeettevõtluse toetamise programm, Tallinn 1999.
17.  Tootearendus / [Ioannis Komninos ; Tõlkinud Meeli Kuura, Egge Edussaar]. Tartu : Inter-Meedia Grupp, 2006 ([Põltsamaa : Vali Press]). 
 
  Translations into English:
1. Pärnu Health Resort 160 /[compiled by Liidia Veinpalu ; translation into English: Meeli Kuura; foreword: Vello Järvesalu] 1998.
2. Impact of EU legislation on Sub-national Authorities. EU TAIEX 1999.
3. Development of Social Services Market in Changing Society in the Way to European Social Standards. Collection of the Materials of the Conference at Pühajärve 1999.
4. Kuuba, R., Feilberg, P., Sørensen, P., et al. Management Guidelines for Protection Forests. Triip Grupp, Tartu 2001.
5. Viilma, K., Öövel, J., Tamm, U., Tomson, P., Amos, T., Ostonen, I., Sørensen, P., Kuuba, R. 2001. Eesti metsakaitsealade võrgustik. Projekti “Eesti metsakaitsealade võrgustik” lõpparuanne. Triip Grupp, Tartu. (Estonian Forest Conservation Area Network. Final Report of the Estonian Forest Conservation Area Network Project)
6. Estonian Agenda 21 http://www.agenda21.ee/english/index.html on the Web page of SEI Tallinn.
7. Participation of Estonia in the 5th Framework Programme: January 1999 - January 2001 / [Editors Ülle Must, Kristina Kallas; Translation: Meeli Kuura, Mark Chamberlin]. Tartu: Ministry of Education: Foundation Archimedes, 2001
8.

Brief History of Pärnu. Compiled by A. Kriiska, A. Vunk, I. Laurik, K. Idvand. Translated by Meeli Kuura, revised by A. Harding. Pärnu Museum, 2002.